Innehållsöversikt

Översikt för Appsök

 1. Startsida
 2. Om Appsök
 3. Information
 4. Inloggning för yrkesverksamma
 5. Sök efter appar
  1. Kognitivt stöd
   1. Tid och planering
    1. Timer
    2. Klocka
    3. Schema
    4. Kalender
   2. Vardagssysslor
    1. Laga mat
   3. Minnesstöd
    1. Listor, checklistor
    2. Steg för steg beskrivningar
    3. Dagbok
    4. Anteckningar
    5. Påminnelsestöd
   4. Hitta & bli hittad
   5. Kompenserande läs- och skrivstöd
    1. Bokläsare
    2. Skrivstöd
    3. Dokument-, textläsare
  2. Kommunikativt stöd
   1. AKK
    1. Tidig AKK
    2. Symbolbaserad AKK
    3. Textbaserad AKK
   2. Teckenspråk och TAKK
   3. Kommunikationspass och Bildberättelser
  3. Pedagogik och träning
   1. Lärande lek och aktivitet
    1. Orsak-Verkan
    2. Memory och minneslek
    3. Pussel
    4. Färg och form
    5. Antalsuppfattning och siffror
    6. Sortera och kategorisera
    7. Musik och Ljud
    8. Rita och måla
    9. Matcha
    10. Lärande lek
   2. Böcker och bildspel
   3. Sociala färdigheter
    1. Sociala berättelser
    2. Seriesamtal
    3. Ritprat
    4. Tolka och förstå andra
   4. Läs- och skrivinlärning
   5. Träna motorik och styrsätt
    1. Träna motorik
    2. Träna styrsätt
   6. Positiv förstärkning
   7. Minnesträning
   8. Språkutveckling
   9. Skolämnen
    1. Matematik
  4. Må bra
   1. Hälsa
    1. Må bra
   2. Musik
  5. Service och tjänster
   1. Datalagring
   2. E-Tjänster
   3. Sociala medier, fjärrkommunikation
    1. Sociala medier
    2. Fjärrkommunikation
    3. E-post
   4. Trafik och resor
   5. Sjukvård
  6. Verktyg och funktion
   1. Kompensatoriska funktioner
    1. Styra och hantera
    2. Syntolkning
 6. Översikt (Denna sida)