Innehållsöversikt

Översikt för Appsök

 1. Startsida
 2. Om Appsök
 3. Information
 4. Inloggning för yrkesverksamma
 5. Sök efter appar
  1. Kognitivt stöd
   1. Tid och planering
    1. Timer
    2. Klocka
    3. Schema
    4. Kalender
   2. Minnesstöd
    1. Steg för steg beskrivningar
    2. Listor, checklistor
    3. Dagbok
    4. Anteckningar
    5. Påminnelsestöd
   3. Hitta & bli hittad
   4. Kompenserande läs- och skrivstöd
    1. Bokläsare
    2. Dokument-, textläsare
    3. Skrivstöd
  2. Kommunikativt stöd
   1. AKK
    1. Tidig AKK
    2. Symbolbaserad AKK
    3. Textbaserad AKK
   2. Teckenspråk och TAKK
   3. Kommunikationspass och Bildberättelser
  3. Pedagogik och träning
   1. Lärande lek och aktivitet
    1. Orsak-Verkan
    2. Memory och minneslek
    3. Pussel
    4. Färg och form
    5. Antalsuppfattning och siffror
    6. Sortera och kategorisera
    7. Musik och Ljud
    8. Rita och måla
    9. Lärande lek
    10. Matcha
   2. Böcker och bildspel
   3. Sociala färdigheter
    1. Sociala berättelser
    2. Seriesamtal
    3. Ritprat
    4. Tolka och förstå andra
   4. Träna motorik och styrsätt
    1. Träna motorik
    2. Träna styrsätt
   5. Läs- och skrivinlärning
   6. Positiv förstärkning
   7. Minnesträning
   8. Språkutveckling
   9. Skolämnen
    1. Matematik
  4. Må bra
   1. Hälsa
    1. Må bra
   2. Musik
  5. Service och tjänster
   1. E-Tjänster
   2. Sociala medier, fjärrkommunikation
    1. Fjärrkommunikation
    2. E-post
   3. Trafik och resor
   4. Sjukvård
  6. Verktyg och funktion
   1. Kompensatoriska funktioner
    1. Styra och hantera
 6. Översikt (Denna sida)