Innehållsöversikt

Om Appsök


Varför Appsök?

Allt fler människor med olika former av funktionsnedsättning söker idag efter appar som stöd i vardagen.

Utbudet av appar är nu enormt och informationen ofta oklar. Det skapar stora svårigheter såväl som för enskilda personer, men också för behandlare och rådgivare att hitta rätt i appdjungeln.

En fråga som rådgivare ofta får är: Var finns den app som kan ge mig det bästa stödet utifrån mina förutsättningar och behov?


Detta är Appsök

Vi har utvecklat en metod för tillgänglighetsgranskning och analys av appar. Granskningen ger tillgång till en validerad och kvalitetssäkrad information om appar. Speciellt om appar som kan kompensera och ge stöd i vardagen.


Resultat med systemets egen tillgänglighetsanalys samt appens extra stödjande funktioner och möjligheter publiceras på Appsöks webbaserade söktjänst. Där kommer framöver även att finnas tillgång till annat stödjande metodmaterial och information.


Vad granskar vi?

Apparna granskas och valideras av utbildade expertgranskare med vårt eget granskningsverktyg. Med hjälp av detta verktyg bedöms och analyseras appens tillgänglighet inom en mängd olika områden innan informationen publiceras på Appsöks webbplats.


Tillgänglighetsområden som Appsök fokuserar på är:

  • Ämnesområde/kategori
  • Visuell tillgänglighet
  • Auditiv tillgänglighet
  • Kognitiv tillgänglighet
  • Motorisk tillgänglighet
  • Taktil tillgänglighet
  • Användbarhet och kvalitetsfaktorer
  • Samverkan emellan enhetens hjälpmedelsfunktioner och appen


GDPR och Appsök


Appsök för yrkesverskamma kräver separat användarkonto för ytterligare funktioner samt Appsöks tillgänglighetsanalys. Vid ansökningsförfarandet om konto inhämtas kontaktuppgifter genom e-post eller webbformulär. Personuppgifter är namn på kontaktperson hos företaget. Syftet med person- och företagsuppgifterna är att vara underlag till kommunikation som exempelvis förändringar och användarsupport. De uppgifter ni registrerar sparas så länge ni innehar ett konto och skall använda tjänsten. Kontakt och kommunikation mellan yrkesverksam användare och Appsök sker vanligen via e-post.


Personuppgifter för kontaktpersoner raderas helt efter önskemål till: appsok.slso@regionstockholm.se


Appsök är en tjänst från Habilitering & Hälsa - SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde). Dataskyddsombud finns hos SLSO och kontaktas genom: GDPR.slso@regionstockholm.se


För mer information om Appsök för yrkesversamma, vänligen kontakta:

e-post: appsok.slso@regionstockholm.se

Ronnie Widmark: ronnie.widmark@regionstockholm.se, 08-123 350 07