Innehållsöversikt


Information om tjänsten

Tillgänglighetsnivå inom Kategori

Vid validering av app granskas den manuellt i ett speciellt utvecklat analysverktyg på cirka 200 punkter inom nedan generella tillgänglighetsområden:

 • Ämnesområde-Funktionalitet - användbarhet inom det kategoriområde appen ska användas
 • Övrig tillgänglighet - internet, inställningsmöjliheter, betalning/köp, kvalitetssäkring
 • Kognitiv tillgänglighet - påverkan, pop up notiser, svårighetsgrad, manualer/instruktioner, återkoppling m.m.
 • Visuell tillgänglighet - teckensnitt, grafik, förstora, återkoppling, teckenspråk m.m.
 • Auditiv tillgänglighet - bakgrundsmusik/auditiva instruktioner, ljudinspelning, talsyntes/digital röst, återkoppling, frekvens
 • Motorisk tillgänglighet - tryckytor, handrörelser förflyttning, stöd för styrsätt
 • Taktil tillgänglighet - kompatibilitet för taktil återkoppling
 • Hjälpmedelsfunktioner - inbyggda hjälpmedelsfunktioner till respektive operativsystem (iOS, Android mfl.)


Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Beställ eget användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" genom e-post till: ronnie.widmark@regionstockholm.seAppsöks bedömning

Appsöks särskilda validerare gör först en noggrann granskning av tillgängligheten i en app, samtidigt som systemet analyserar resultatet. Efter att ha gått igenom systemets analys skriver valideraren sin egen bedömning.


Logga in

För att logga in till Appsök för yrkesverksam, anger du registrerad e-post adress som ditt användarnamn och det lösenord du själv har valt vid registreringen.


Appsök är även skapat som ett metodstöd i behandlingsarbete och ger följande extra funktioner:


 • Selektera på mer detaljerade appfunktioner inom vanliga behov och tillgänglighetsområden för personer med funktionsnedsättningar
 • Sök i fritext på appar och appfunktioner
 • Resultatet presenteras med ytterligare information över tillgänglighetsnivå inom kategorier samt viktiga funktioner för funktionsnedsättning
 • Tillgång till vanliga frågor
 • Tillgång till metodmaterial (dokument, filmer, länkar, bilder m.m.)
 • För mer information konto för yrkesversamma, vänligen kontakta: ronnie.widmark@regionstockholm.se, Ronnie Widmark 08 - 12 3350 07


Sökresultat

Här visas de appar som systemet hittat utifrån din sökning och filtreringSortera på högsta tillgänglighet inom

Denna information kräver att du är inloggad som registrerad användare.

Som inloggad behandlare kan du sortera sökresultatet utifrån de bästa värdena de fått inom de olika granskade tillgänglighetskategorierna. Du nollställer enkelt din sortering genom att markera "ingen sortering vald. Observera att sorteringen bara kan hjälpa dig att få fram en liten del av appens totala tillgänglighet. Behöver du utgå ifrån mer specificerade kriterier rekommenderar vi dig att välja detta under "Ytterligare sökval" i högermenyn.Ytterligare sökval

Beroende på om du är inloggad eller inte, har du tillgång till olika många sökval. Det finns mer information om tillgänglighet samt fler sökval om du är inloggad som registrerad användare.


EJ INLOGGAD:

Operativsystem - Här väljer du operativsystem ("plattform") beroende på vilken enhet och operativsystem som appen ska användas i.


INLOGGAD ANVÄNDARE:

Som inloggad användare har du tillgång till fler sökval för en mängd detaljerade funktioner inom följande områden/behov:


-Operativsystem - Här väljer du operativsystem ("plattform") beroende på vilken enhet och operativsystem som appen ska användas i

-Funktionsnedsättning - Här kan du välja en eller flera funktionsnedsättningar som valideraren har rekommenderat appen extra för


För mer information om avtal och konto för yrkesversamma, vänligen kontakta:

e-post: appsok.slso@regionstockholm.se

Ronnie Widmark: ronnie.widmark@regionstockholm.se, 08-123 350 07