Innehållsöversikt

TD Snap

Appsöks beskrivning av appen:

En app för symbolkommunikation. Appen innehåller ett stort färdigt vokabulär - Core First. Det är lätt att komma igång och det finns mycket stöd och supportfunktioner i appen och på webben. Appen kan laddas ner gratis utan talfunktion eller i full version med talsyntes. Appen har många viktiga tillgänglighetsfunktioner inbyggda. En stor fördel med appen är att den finns med anpassningar för flera olika språk och flerspråkiga användare kan växla mellan språken i användarläge.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Pro 11

Operativsystem:

iOS 14.7.1

Senast validerad:

1 november 2021

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Ansök om användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" som ger åtkomst till fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare