Innehållsöversikt

Sound Touch

Appsöks beskrivning av appen:

En app för att lära in ett begränsat ordförråd inom kategorierna djur, vilda djur, fåglar, fordon, instrument och företeelser i hemmet. En nackdel i appen är ett valet av kategorier kräver mer preciserat tryck och då för en del behöver skötas av någon annan. Bilderna är tydliga men avgränsningen mellan dem är inte tydlig. Man kan dock välja hur många som ska finnas tillgängliga. Man kan göra en hel del inställningar för appen, bl a byta språk och ställa in antal bilder. Inställningarna finns i enhetens inställningar vilket gör att det är barnet inte kommer åt dem men kan å andra sidan göra att det är svårt att hitta dem eftersom inga instruktioner om det finns i appen.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad 4

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

14 maj 2024

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Beställ eget användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" genom e-post till: ronnie.widmark@regionstockholm.se