Innehållsöversikt

Shhhh!

Appsöks beskrivning av appen:

Appen används som ett steg i inlärningen av att använda 2 kontakter. 2 kontakter kopplas till iPad och får varsin funktion. Den ena startar musik och den andra tystar den. Appen övar turtagning, orsak-verkan och förståelse för funktionen av två olika kontaktar. Appen kan även användas utan kontakter.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 13.3.1

Senast validerad:

14 maj 2024

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Beställ eget användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" genom e-post till: ronnie.widmark@regionstockholm.se