Innehållsöversikt

Min Saga

Appsöks beskrivning av appen:

En app som på ett enkelt sätt uppmuntrar till berättande. Det finns flera färdiga sagor med ritade scener. Man läser in sin berättelse själv. Varje saga kan spelas in flera gånger och man kan antingen låta flera barn spela in varsin saga eller att man spelar in vid flera tillfällen och kan jämföra. Appen kan användas oavsett språk då man själv bestämmer vad som ska läsas in.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad 9

Operativsystem:

iOS 17.2

Senast validerad:

12 januari 2024

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Beställ eget användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" genom e-post till: ronnie.widmark@regionstockholm.se