Innehållsöversikt

MemoAssist™ + Premium

Appsöks beskrivning av appen:

En kalender och schemaapp som förutom att kunna lägga upp aktiviteter, ha larm på dem, tidsvisning för aktivitet och checklistor kopplade till aktiviteter även ger möjlighet till belöningssystem. Fungerar lite speciellt med egna bilder då man behöver lägga in de bilder man ska använda i appens bildbibliotek. Det är inte svårt och man kan då också namnge bilden och göra den sökbar, vilket kan vara bra om man har många bilder.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 13.3

Senast validerad:

11 maj 2023

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Beställ eget användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" genom e-post till: ronnie.widmark@regionstockholm.se