Innehållsöversikt

Little Matchups - The Matching Game for Toddlers

Appsöks beskrivning av appen:

Appen innehåller övningar där man ska matcha två objekt med varandra. Det är samma sorts objekt men inte exakt lika. Appen är på engelska men kan anpassas antingen så att man helt tar bort ljud eller att man själv spelar in allt på svenska eller annat valfritt språk. Man kan också göra helt egna matchningsövningar.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 13.1.3

Senast validerad:

14 maj 2024

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Beställ eget användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" genom e-post till: ronnie.widmark@regionstockholm.se