Innehållsöversikt

Grid for iPad - AAC

Appsöks beskrivning av appen:

Det här är en app för Alternativ- och Kompletterande Kommunikation, AKK. I appen kan man lägga till och använda en stor mängd färdiga anpassningar på olika kommunikativ nivå och även göra helt egna anpassningar. Man har tillgång till flera symbolbaser och talsyntesröster på flera olika språk.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Pro 11

Operativsystem:

iOS 16.00

Senast validerad:

2 april 2024

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Beställ eget användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" genom e-post till: ronnie.widmark@regionstockholm.se