Innehållsöversikt

DayCape

Appsöks beskrivning av appen:

En app med bildstöd för planering av dagen och veckan antingen för en person eller för en grupp av personer, t ex en klass. Aktuell aktivitet markeras, man får påminnelse och en timer visar hur länge aktiviteten håller på. En extra funktion är att man kan markera med en ikon vad man tyckte om aktiviteten och få en feedback på det. Man kan planera in aktiviteter för enstaka tillfällen eller återkommande men appen visar bara som mest 7 dagar framåt och bakåt i taget. Aktiviteterna planeras enklast i webbverktyget men det går också, i planerarläge i appen. Appens styrka är att man kan komma åt sitt schema i många olika enheter.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Pro 11

Operativsystem:

iOS 14.7.1

Senast validerad:

4 november 2022

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Beställ eget användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" genom e-post till: ronnie.widmark@regionstockholm.se