Innehållsöversikt

Börja Läsa

Appsöks beskrivning av appen:

Appen innehåller 6 olika övningar där man läser helord, stavar eller fyller i saknade bokstäver. Övningarna finns på flera olika europeiska språk, man kan se sina resultat och får belöningar i form av bilder i en bok. Grafiken är ren och tydlig. Appen skulle ha ett högre betyg om den varit tillgänglighetsanpassad.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Pro 11

Operativsystem:

iOS 16.00

Senast validerad:

28 februari 2024

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Beställ eget användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" genom e-post till: ronnie.widmark@regionstockholm.se