Innehållsöversikt

Baby's Musical Hands

Appsöks beskrivning av appen:

Appen täcker hela skärmen som blir ett instrument. Översta raden i röda toner är trumljud, mellanraden i gula toner är pianoljud och den nedre blå raden är trumljud. Man kan antingen bara slå och trycka hur man vill eller börja utforska de olika ljuden. Man kan använda alla fingrar och båda händerna. När man trycker blir det en tydlig visuell effekt med stjärnor.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 13.6.1

Senast validerad:

14 maj 2024

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Beställ eget användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" genom e-post till: ronnie.widmark@regionstockholm.se